FRISKRISTET - DIN KAFFE RISTES SENEST 24 TIMER EFTER DIN BESTILLING

& AFSENDES STRAKS EFTER RISTNING

ANSVARLIGHED

 

Lagom Coffee har siden august 2017 været i partnerskab med 75 andre aktører i kaffebranchen (ngo'er, importører, risterier, detailhandel, brancheorganisationer mv) - omkring det overordnede mål, at kaffe bliver verdens første bæredygtige landbrugsprodukt.

Partnerskabet "The Sustainable Coffee Challenge" har sit udspring fra FN's Klimakonference i 2015 på et tidspunkt, hvor stort set alle kaffeproducerende regioner var, og stadig er, udfordret af klimaforandringer.

VED KØB AF KAFFE FRA LAGOM, BIDRAGER DU OGSÅ!


1

Du bidrager til forbedret indkomst og indtjening for de 25 millioner kaffeproducenter, kaffearbejdere og deres familier


2

Du bidrager til implementering af bæredygtige landbrugsmetoder, der kan imødekomme den forventede tredobling i efterspørgslen de næste 30 år - bæredygtigt, socialt og miljømæssigt ansvarligt


3

Du støtter forhindring af, at yderligere bevaringsværdig natur, skov og andre naturressourcer nedbrydes